Hoe machtig is Poetin?

12 minuten leestijd

Hoe machtig is Poetin?

Wereldmachten

Je leest nu

Hoe machtig is Poetin?

  • Deel op

  • Gekopieerd
 • 54
 • 17782

Sinds Vladimir Poetin aan de macht is in Rusland, rommelt het tussen dat land en het Westen. Er klinkt regelmatig dreigende taal vanuit Rusland en oppositiekandidaten hebben geen schijn van kans. Hoe machtig is Poetin?

Door Laurens Bluekens en Marjolein Koster

Hoe vergaat het Rusland na de val van de Sovjet-Unie?

De ineenstorting van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog zijn vernederende ervaringen voor de Russen: Amerika trekt aan het langste eind in de Koude Oorlog en Rusland verliest veel grondgebied door de zelfstandigheid van de voormalige Sovjetrepublieken. Ook gaat Rusland in de jaren negentig door een diep dal.

"Voor brood, boter, melk en vlees moest van vandaag af, vier tot vijf keer zoveel worden afgeteld."

Deel alinea

De Russische overgang van een communistischeHet communisme is een idee dat uitgaat van een gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen, bijvoorbeeld machines, waarbij iedereen produceert wat hij kan en alleen de producten gebruikt die hij of zij nodig heeft. In de ideale situatie ontstaat daardoor geen ongelijkheid in de maatschappij en is er geen staat of geld nodig. , geplande economie naar een vrije, kapitalistischeKapitalisme is een economisch systeem waarin de vrije markt centraal staat en iedereen vrij is om investeringen te doen in de hoop er uiteindelijk winst mee te maken. Productiemiddelen zijn in handen van particulieren en niet in handen van het land. Het starten van een bedrijfje en het in dienst nemen van personeel is bijvoorbeeld voor iedereen mogelijk. economie loopt allerminst soepel. Veel bedrijven die in de Sovjet-Unie in staatshanden waren, komen in handen van ondernemers. Vaak krijgen zij de bedrijven voor veel te weinig geld in handen, waardoor er zich in Rusland snel een toplaag van superrijken ontwikkelt – vooral rondom olie- en gasbedrijven. De rest van Rusland heeft het moeilijk. Belastingen en prijzen stijgen en veel bedrijven gaan failliet. Rusland leent miljarden, onder meer van het Internationaal Monetair Fonds,Een internatonale organisatie opgericht door de Verenigde Naties, gericht op financiele en economische samenwerking van vrijwel alle landen ter wereld.  om de economie op gang te helpen.

Ook de overgang van dictatuur naar democratie valt zwaar. Vriendjespolitiek en corruptie staan de democratie in de weg. Zo geeft de Russische president Jeltsin het leger in 1993 opdracht het Russische parlementsgebouw aan te vallen als hij te maken krijgt met grote weerstand van het parlement tegen zijn economische hervormingen.

De Sovjet-Unie mag dan niet meer bestaan, Jeltsin heeft voortdurend te maken met communistische tegenkrachten: er zijn nog altijd mensen die vinden dat het land terug moet naar het communisme. Zelf is Jeltsin niet gebonden aan een politieke partij. In de presidentsverkiezingen van 1996 neemt hij het met succes op tegen de communistische tegenkandidaat Gennadi Zjoeganov.

De communisten zijn verbitterd over de teloorgang van hun land.

Onder Jeltsin verbeteren de banden tussen het Westen en Rusland aanzienlijk. Maar in de jaren negentig heeft Rusland op het wereldtoneel niet veel te zeggen.

"Hij beledigt iedereen, Gorbatsjov incluis."

Voor veel Russen waren de jaren negentig geen pretje. In 1998 leeft meer dan veertig procent van hen in armoede. In dat jaar belandt Rusland weer in een diepe crisis, als de roebelDe munt van Rusland. plots minder waard wordt. Dat heeft te maken met de dalende prijs van grondstoffen als olie en gas – voor Rusland belangrijke exportproducten – maar ook met de hoge kosten van de Eerste Tsjetsjeense Oorlog.

"Als het moet snijden we de Tsjetsjenen op de plee de strot af."

Tsjetsjenië is een onderdeel van Rusland, gelegen in de Noordelijke KaukasusDe Kaukasus is een gebergte tussen de Zwarte Zee en Kaspische Zee. . Het land wil niet langer bij Rusland horen, maar Rusland staat dat niet toe en daarom volgt in 1994 een oorlog met Tsjetsjenië. De oorlog eindigt in 1996 en pakt voor Rusland desastreus uit, met grotere autonomieZelfstandig en vrij kunnen handelen en beslissen  voor Tsjetsjenië – al wordt het geen zelfstandig land. De Russen zijn erop gebrand niet nog meer grondgebied te verliezen. In 1999 komt het tot een Tweede Tsjetsjeense Oorlog, als reactie op verschillende aanslagen die Tsjetsjenen in Moskou plegen. De oorlog komt nooit helemaal ten einde en de Tsjetsjenen proberen ook nu nog met terreurdaden in Rusland zelfstandigheid af te dwingen.

Honderden gijzelaars komen om bij het gijzelingsdrama in Beslan.

Na 1998 begint de Russische economie flink te groeien. Voor Jeltsin komt dat te laat. Eind jaren negentig ontslaat hij meerdere keren zijn premier en kabinet. Jeltsin kampt met gezondheidsproblemen en zijn positie staat onder druk door de politieke en economische problemen van Rusland. In augustus 1999 stelt hij Vladimir Poetin aan als premier en in december 1999 kondigt hij onverwacht zijn onmiddellijke aftreden als president aan. Poetin neemt de honneurs als president tijdelijk waar en wint snel aan populariteit door zijn sterke optreden tijdens de Tweede Tsjetsjeense Oorlog. Mede daardoor wint hij in maart 2000 de presidentsverkiezingen.

Jeltsin en Poetin.

Wie is Vladimir Poetin?

Poetin, geboren op 7 oktober 1952, groeit op in een gemiddeld gezin in Leningrad – het huidige Sint Petersburg – en begint zijn carrière in 1975 bij de KGB.De KGB, de Komitet gosoedarstvennoj bezopasnosti, is de geheime dienst van de Sovjet-Unie. De organisatie werd in 1954 opgericht en na de val van de Sovjet-Unie opgevolgd door de FSB, de Federale Veiligheidsdienst.  De onttakeling van de Sovjet-Unie maakt hij grotendeels mee vanuit Dresden, in het voormalige Oost-Duitsland, waar hij tussen 1985 en 1990 gestationeerd is. Na de val van de Sovjet-Unie weet Poetin snel carrière te maken in de politiek en veiligheidsdiensten.

"Ik zou niet denken dat Poetin iemand is met een lange staat van dienst voor zich."

Het economische beleid van Poetin is vooral liberaalEen economie waarbij veel ruimte is voor ondernemerschap en de staat daar alleen goede voorwaarden voor schept. , zijn politieke stijl autoritair: hij is de baas. Geleidelijk perkt hij de vrijheid van de pers in en tegenstanders verdwijnen achter slot en grendel. Poetin is erop gebrand het door de ineenstorting van de Sovjet-Unie verloren zelfvertrouwen van de Russen weer terug te krijgen. Na de val van de Sovjet-Unie stoot het Poetin tegen het zere been dat voormalige landen van het Oostblok ook lid van de NAVOMet de oprichting van het Noord-Atlantische Verdrag in 1949 worden de verschillen tussen kapitalisme en communisme in Europa nog scherper. Dit militaire verdrag, getekend door de Verenigde Staten, Canada, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Denemarken, Noorwegen, IJsland en Portugal, schrijft voor dat al deze landen elkaar helpen in het geval een van de landen te maken krijgt met een aanval. Om het verdrag te ondersteunen, wordt de NAVO opgericht: de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De Sovjet-Unie reageert met het oprichten van het Warschaupact, een soortgelijk verdrag maar dan voor het Oostblok. Later worden ook Griekenland en Turkije (1952), West-Duitsland (1955), Spanje (1982) en het uiteindelijk herenigde Duitsland (1990) lid van de NAVO.  worden: Hongarije, Polen en Tsjechië in 1999, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovenië en Slowakije in 2004 en Kroatië in 2009. Daarmee heeft Rusland direct aan zijn grens te maken met landen die lid zijn van de NAVO.

Deel alinea

Poetin probeert sterk voor de dag te komen, bijvoorbeeld door zich stoer op de foto te laten zetten met dieren.

Lange tijd is Rusland op het internationale toneel zo zwak, dat eigenlijk niemand echt rekening houdt met dit land, maar dat verandert geleidelijk onder Poetin. In 2005 noemt hij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie "de grootste geopolitieke ramp van de twintigste eeuw" en hij benadrukt dat hem er veel aan is gelegen de etnische Bevolkingsgroepen van een bepaalde afkomst, bijvoorbeeld Georgiërs, Armenen en Oekraïners. En in dit geval dus: Russen. Russen in de vroegere Sovjet-gebieden goed te beschermen – ook in Estland, Letland en Litouwen. In 2007 geeft Poetin in een speech op een conferentie in München duidelijk te verstaan dat hij zich stoort aan de Amerikaanse neiging om zich voortdurend te bemoeien met de gang van zaken in allerlei landen, ook dicht bij Rusland. De krachtige taal die Poetin bezigt tegen Amerika en andere westerse landen maakt hem populair in eigen land. De wereld moet weer rekening houden met Rusland, luidt de boodschap.

Poetin dreigt met tegenmaatregelen omdat Ruslands nationale veiligheid in gevaar is.

Dat Rusland op internationaal vlak langzaam maar zeker zijn zelfvertrouwen terugkrijgt, blijkt in 2008. Russische tanks vallen Georgië binnen, een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Omdat er veel mensen wonen die meer Russisch dan Georgisch zijn, vecht het Russische leger aan de zijde van Zuid-Ossetië en Abchazië, delen van Georgië die zelfstandig willen worden. Rusland overwint en Georgië verliest definitief de controle over de gebieden. De Verenigde Staten en andere westerse landen keuren de Russische acties af en wijzen op de soevereiniteit van Georgië.

"We zijn altijd trots geweest op ons land."

Vladimir Poetin

Waarom zijn er spanningen tussen Rusland en het Westen?

In de volgende jaren komen Rusland en het Westen steeds meer op ramkoers te liggen. Als de Verenigde Staten zich als machtig land mag bemoeien met de gang van zaken in andere landen, dan mag Rusland dat ook in gebieden waar veel Russen wonen, meent Poetin. Deze instelling bepaalt steeds meer zijn gedrag op het wereldtoneel. De veiligheid van de Russische grenzen en de veiligheid van etnische Russen in gebieden rondom Rusland staan voor Poetin voorop. In Russische ogen zijn de NAVO-landen daarvoor een grote bedreiging.

In 2014 neemt Rusland de Krim in, een schiereiland in de Zwarte Zee dat onderdeel was van de Sovjet-Unie en daarna bij Oekraïne hoorde. De meerderheid van de bewoners van de Krim is weliswaar etnisch Russisch, maar Rusland neemt hiermee wel zomaar controle over een deel van een soevereinEen zelfstandig land dat zichzelf bestuurt. land. Als reactie op deze annexatie van de Krim leggen de Europese Unie en de Verenigd Staten economische strafmaatregelen op aan Rusland. De handel met het land wordt bijvoorbeeld aan banden gelegd.

"We zijn hier om de orde te handhaven."

Deel alinea

Het Russische leger bemoeit zich vanaf 2014 ook met een intern conflict in Oekraïne. Daar komt het een jaar eerder tot massale demonstraties van pro-Europeanen tegen president Viktor Janoekovytsj, die besluit de handelssamenwerking met de Europese Unie op een lager pitje te zetten en nauwer samen te gaan werken met Poetin. De demonstraties, in de praktijk meer een permanente bezetting van het Majdanplein in Kiev, lopen uit de hand als de Oekraïense regering besluit hard in te grijpen. In februari stemt het parlement Janoekovytsj weg, maar dat kan niet voorkomen dat Oekraïne te maken krijgt met een burgeroorlog die tot de dag van vandaag voortwoekert. Wanneer Loegansk en Donetsk, pro-Russische delen van Oost-Oekraïne waar veel etnische Russen wonen, met geweld hun onafhankelijkheid van Oekraïne uitroepen, begint het conflict. Poetin, die zegt dat de pro-Europese betogingen op het Majdanplein zijn georganiseerd door de Verenigde Staten, stuurt het Russische leger om de pro-Russische rebellen in Oekraïne te ondersteunen.

Ook al hoort de Krim bij Oekraïne, veel mensen die er wonen spreken de Russische taal en hebben Russische gewoontes.

Hoewel Poetin lange tijd ontkent dat er Russische troepen actief zijn in Oekraïne, besluiten de Europese Unie en Amerika de economische sanctiesLanden kunnen elkaar economische strafmaatregelen opleggen, bijvoorbeeld door geen handel meer te drijven met een bepaald land. tegenover Rusland uit te breiden. Niet alleen zou Rusland militair hebben ingegrepen in Oekraïne, ook zou het pro-Russische demonstraties in Oekraïne organiseren om de onrust te vergroten. Als reactie op de sancties besluit Rusland geen voedsel meer uit westerse landen te importeren. In Nederland betekende dat een klap voor bijvoorbeeld paprika- en tomatenkwekers.

"We zullen reageren met alle wapenkracht die we hebben."

De Westerse woede over Rusland en de pro-Russische rebellen in Oekraïne bereikt een hoogtepunt als in juli 2014 de passagiersvlucht MH17 van Amsterdam naar Kuala Lumpur uit de lucht wordt geschoten boven het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne. Daarbij komen 298 burgers om het leven, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders. Hoewel het neerhalen van het vliegtuig waarschijnlijk een fout is, toont het incident aan dat de pro-Russische rebellen in Oekraïne door Rusland gesteund worden met allerlei zwaar wapentuig. MH17 is namelijk neergehaald met een Boek-raketsysteem, een wapen dat alleen door Rusland wordt geproduceerd en dus aan de rebellen moet zijn gegeven door dat land. Tot ergernis van de internationale gemeenschap werkt Rusland maar moeizaam mee aan een onafhankelijk onderzoek over de ramp met de MH17. Dat is een kaart die Poetin vaker speelt als het gaat om internationale ontwikkelingen: het uiten van felle kritiek, het tegenwerken van onafhankelijk onderzoek en rechtspleging en het verspreiden van propaganda om zijn interpretatie van het verhaal te verspreiden.

Ook veel gewone Russen zijn verontwaardigd dat ze ook al de ramp met de MH17 in hun schoenen geschoven krijgen.

Ook in de burgeroorlog in Syrië liggen de belangen van Rusland en het Westen niet op dezelfde lijn. Terwijl Rusland de Syrische president Bashar al-Assad blijft steunen, wil de VN VeiligheidsraadDe VN Veiligheidsraad is een van de belangrijkste organen van de Verenigde Naties. Deze raad handhaaft de internationale veiligheid en vrede. Er zijn vijftien leden, waarvan vijf permanent (China, Frankrijk, Rusland, de VS en het Verenigd Koninkrijk). De overige tien landen rouleren. De Algemene Vergadering van de VN kiest elk jaar jaar vijf nieuwe landen voor een termijn van twee jaar.  dat de Syrische president vertrekt en ondersteunen zij juist gevechtsgroepen die tegen Bashar al-Assad vechten.

Net als in het geval van Oekraïne en de Krim, gaat het Rusland in Syrië voor een deel ook om de veiligheid van Rusland. Alle drie de gebieden zijn van groot strategisch belang wat betreft de ligging van militaire bases. Maar voor Poetin is het ook een manier om zijn macht aan het buitenland en aan het Russische volk te laten zien. Een groot deel van Poetins populariteit in eigen land is te danken aan zijn krachtige en onafhankelijke optreden op het wereldtoneel. De donkere kanten van Poetin, zoals het manipuleren van verkiezingen, het inperken van de persvrijheid, het uit de weg ruimen van tegenstanders en de kwakkelende economie nemen veel Russen daardoor makkelijker voor lief.

thumbnail
Universiteit van Vlaanderen - Moeten we onze relatie met Rusland verbeteren?

Rusland wordt in het westen vaak gezien als een agressief, zelfs oorlogszuchtig land. David Criekemans is hoogleraar geopolitiek aan de UAntwerpen en hij maakt hier toch graag enkele kanttekeningen bij.

Wil Poetin Rusland uitbreiden?

Door de ontwikkelingen in de Krim, Oekraïne en Syrië verslechteren de relaties tussen Rusland en het Westen in rap tempo. De situatie van de Koude Oorlog lijkt terug, met het verschil dat de NAVO-landen en Rusland nu veel dichter bij elkaar liggen en op sommige plekken zelfs aan elkaar grenzen. Aan beide kanten vindt een militaire opbouw plaats. Zo stuurt de NAVO duizenden troepen naar de Baltische StatenEstland, Letland en Litouwen. en worden er oefeningen georganiseerd in Polen. Rusland stationeert nucleaire raketten dicht bij de grens met Polen en Litouwen, en voert regelmatig militaire oefeningen nabij de grens met de NAVO-landen uit. 

Alles om Rusland af te schrikken.

Deel alinea

Het Westen wantrouwt vooral de Russische intenties met Estland, Letland en Litouwen. Deze landen werden in 1940 al eens bruut onder de voet gelopen door de Sovjet-Unie. De angst voor een verdere Russische uitbreiding in Europa wordt nog eens versterkt door de defensiebudgetten,Het geld dat een land jaarlijks uitgeeft aan het leger.  die in veel Europese landen al jaren lager worden maar in Rusland juist jaar op jaar hoger.

"Litouwen neemt de dreiging van de Russen heel serieus."

De grote vraag is wat het daadwerkelijke doel van Poetin is: wil hij alleen de Russische grenzen beveiligen en opkomen voor etnisch Russische groepen in omringende landen of is hij expansionistischGericht op uitbreiding van het grondgebied. en zal hij zijn pijlen ook richten op de voormalige Oostbloklanden die nu bij de NAVO zitten, zoals Polen?

Een definitief antwoord is moeilijk te geven, maar het meest waarschijnlijk is dat Rusland niet uit is op expansie in Europa. Door een volstrekt eigen internationale koers te volgen, hoopt hij verdeeldheid te zaaien in Europa en de NAVO en zijn eigen macht te vergroten. Een groot deel van wat Poetin zegt op het internationale toneel is bluf, bedoeld om zijn populariteit in eigen land te vergroten. Daarmee probeert hij de aandacht af te leiden van sociale en economische problemen in eigen land: Rusland kampt sinds 2015 met een haperende economische groei en onder Poetin zijn de democratie en rechtsstaat er in Rusland niet op vooruit gegaan.

"Het is een enorme misvatting dat Russen net zo zijn als wij."

Poetin mag dan regelmatig dreigende taal richting het Westen uiten, hij zou zijn hand overspelen als hij directe acties tegenover NAVO-landen zou ondernemen. In dat geval zouden alle NAVO-landen namelijk een reden hebben om in het verweer te komen tegen Rusland. Dat zou een grote slag betekenen voor het belangrijkste doel van Poetin: de veiligheid van de Russische grenzen waarborgen en het kunnen voeren van een onafhankelijke internationale koers.

Bovendien voelt Rusland zich zelf ook bedreigd door de opbouw van NAVO-troepen in landen dicht bij Rusland. Een eventuele uitbreiding van de NAVO met bijvoorbeeld het aan Rusland grenzende Oekraïne – een kwestie die telkens terugkomt – zou alarmerend zijn voor Poetin. Dat zou ook het geval zijn als de NAVO nog verder gaat met het militariseren van de NAVO-landen nabij Rusland. De installatie van een Amerikaans raketschild in Roemenië in het voorjaar van 2016, wordt door Poetin bijvoorbeeld als grote bedreiging ervaren.

"Niemand moet denken dat hij militair gezien kan winnen van Rusland."

In die zin kun je het gedrag van Poetin ook als reactie op het Westen zien, in plaats van andersom. Het is tijd dat Rusland een einde maakt aan 'het strategisch voordeel' van het Westen, aldus Poetin

"Niemand luisterde naar ons. Luister nu maar naar ons." 

De NAVO houdt zich druk bezig met de eventuele dreiging van Rusland. 

Het Russische versus het westerse perspectief.

Rusland wil eigenlijk de oorspronkelijke grenzen terug. Het gebied rondom de Krim is daar een voorbeeld van. 

"Wij zijn junkies en Rusland is de dealer."

Is Poetin een alleenheerser?

Inmiddels is Poetin achttien jaar aan de macht. Niet altijd als president, want volgens de Russische grondwet kan een president slechts twee opeenvolgende termijnen dienen. Daarom schuift hij in 2008 Dmitri Medvedev naar voren als zijn opvolger. Poetin zelf wordt eerste minister in Medvedevs regering. Vrijwel iedereen is het erover eens dat Poetin in deze periode alsnog de grootste machthebber van Rusland is. In 2012 wint Poetin opnieuw de verkiezingen en in 2018 verlengt hij zijn presidentschap weer met een tweede termijn.

 

Deel alinea

Tijdens zijn presidentschap neemt Poetin een aantal maatregelen die zijn macht vergroten. De overheid krijgt inzicht in de financiën van ngo’s en buitenlands geld is niet toegestaan. Hierdoor wordt het moeilijker voor deze organisaties zich te verzetten tegen het regime. De opkomstdrempel tijdens verkiezingen wordt afgeschaft en hij verlengt de presidentstermijn van vier naar zes jaar. De persvrijheid wordt langzaamaan ingeperkt en Poetin beïnvloedt af en toe ook de rechtspraak. Ondanks deze dictatoriale trekken blijft Poetin toch erg populair bij de kiezer in Rusland.

Poetins tegenstanders

Omdat Rusland een democratisch stelsel heeft, met de mogelijkheid tot oppositie, heeft Poetin ook regelmatig te maken met tegenstanders die zijn macht uitdagen. Tot nu toe dus allemaal zonder succes.

Navalny zit zelf vast, maar roept de Russen op te demonsteren.

Een van de meest bekende tegenstanders is Aleksej Navalny. Als advocaat en activist verzet hij zich al jaren tegen de corruptie in Rusland. Hij wordt hiervoor meerdere keren opgepakt en vaak ook weer redelijk snel vrijgelaten. Navalny richt zijn eigen politieke partij op en stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2018, maar tijdens zijn campagne wordt hij regelmatig tegengewerkt, bijvoorbeeld door de aanval met de groene vloeistof ‘zeljonka’ die blijvende schade aanricht aan zijn rechteroog. Het Russische Hof besluit uiteindelijk dat Navalny niet mag deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 2018 vanwege beschuldigen van fraude en illegale politieke manifestaties.

De oppositiepoliticus Boris Nemtsov is één van Poetins tegenstanders die zijn strijd met de dood moest bekopen. Jarenlang zit hij als liberaal in de DoemaHet Russische parlement. Het woord doema betekent letterlijk: de gedachte. De doema is, met andere woorden, de plek waar mensen nadenken.  , waar hij zich inzet voor hervormingen van de economie en hij waarschuwt de bevolking van Rusland tegen de groeiende macht van Poetin. Op 27 februari 2015 wordt Nemtsov doodgeschoten. De dader is opgepakt en veroordeeld en het is nog altijd niet helemaal duidelijk in hoeverre Poetin iets met deze moord te maken heeft.

"Dit is de belangrijskte politieke moord in de afgelopen 25 jaar"

Hoewel iedereen weet dat Poetin de presidentsverkiezingen in 2018 weer zal winnen, besluit de jonge journaliste en televisiepresentatrice Ksenia Sobtsjak zich toch kandidaat te stellen. Het is een vorm van protest tegen de politieke cultuur in Rusland. Haar kritische vragen aan president Poetin maken op hem weinig indruk en hij schuift ze gemakkelijk aan de kant.

"Oppositie voeren in Rusland betekent dat je gedood wordt of in de gevangenis belandt," zegt Ksenia Sobtsjak.

Formeel gezien is Poetin geen alleenheerser, maar zowel op het wereldtoneel als in zijn eigen land is hij een machtige man. Wie kan Poetin stoppen? Deze vraag stelden de reporters van KRO Brandpunt zichzelf.

Klik hier om de hele aflevering te zien.

In het kort

 • Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 is een vernederende ervaring voor de Russen. 

 • In 2000 wordt de voormalig KGB-spion Poetin president van Rusland, nadat hij eerder als premier een sterke indruk maakt rondom de oorlog met de Tsjetsjenen.

 • Poetin perkt de vrijheid van de pers in en ruimt tegenstanders uit de weg, maar ontpopt zich door zijn buitenlandbeleid voor veel Russen tot sterke man.

 • Onder Poetin verslechtert de verhouding tussen het Westen en Rusland. Zowel in Rusland als in de NAVO-landen vindt aan de grenzen een wapenopbouw plaats.

 • Het is Poetin vooral te doen om de veiligheid van de Russische grenzen en veel dingen die Poetin zegt zijn bedoeld om zijn populariteit in eigen land te vergroten.

 • Poetin is inmiddels achttien jaar aan de macht. Ondanks zijn anti-democratische maatregelen blijft hij erg populair bij de kiezer. Zijn politieke tegenstanders krijgen geen kans hem te verslaan. 

Deel dit venster