Wat is 50Plus?

5 minuten leestijd

© ANP

Wat is 50Plus?

Partijen

Je leest nu

Wat is 50Plus?

    • Deel op

    • Gekopieerd
  • 11
  • 2603
Bekijk de collectie Politieke partijen16 verhalen

50Plus komt op voor de ouderen in Nederland. "Een vergeten belangengroep," vindt oprichter Jan Nagel. Toch beweert 50Plus geen one issue-partij te zijn. Waar staat deze partij – met zijn meermaals in opspraak geraakte fractievoorzitter Henk Krol – nog meer voor?

Samengesteld door Leonard Ornstein

Jarenlang is Jan Nagel de godfather van 50Plus: de voormalige partijvoorzitter is tevens oprichter van de partij. Voorafgaand aan zijn opvolging door Jan Zoetelief zijn er interne conflicten en ongenoegens over het partijbestuur: makke lammetjes zijn de 50Plus-leden bepaald niet.

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 hebben deze partij speciaal voor senioren vier zetels opgeleverd, terwijl de peilingen lang gunstiger waren: tussen de elf en veertien zetels. De beelden van een hakkelende Henk Krol, politiek leider van 50Plus, die de afkortingen ‘AOW’ en ‘WAO’ door elkaar gebruikt en rechtszaken over zijn financiële handel en wandel, hebben de partij zeker zetels gekost.

Martin van Rooijen, Henk Krol en Jan Nagel.

Waarom is 50Plus opgericht?

Er zijn eerder ouderenpartijen in de Nederlandse politiek geweest, maar die zijn altijd na een paar jaar aan ruzies ten onder gegaan. In 2011 wordt 50Plus opgericht door oud-PvdA-politicus Jan Nagel, oud-Vara-man Maurice Koopman en schrijver Alexander Münninghoff. “Niemand kwam op voor de belangen van senioren. Terwijl zij de afgelopen jaren op achterstand zijn gezet en minder van de economische opleving hebben geprofiteerd dan anderen,” is Nagels verklaring voor de noodzaak om weer een ouderenpartij op te richten.

Een lastige klus, ervaart hij zelf: “50Plus was moeilijker van de grond te krijgen dan een andere partij. Je trekt ouderen aan die ofwel geen ervaring hebben ofwel lid zijn geweest van een andere partij. Daar een eenheid van smeden, is moeilijk.” Woorden die maar al te waar blijken, want never a dull moment bij 50Plus: partijleden die boos uit de partij stappen en een eigen ouderenpartij oprichten, een partijleider die vol bombarie opstapt en dan weer terugkomt (Henk Krol), en geruzie om het voorzitterschap.

Volgens politicoloog Rinus van Schendelen is Henk Krol "een hele ijdele man, die vooral geïnteresseerd is in zichzelf."

De partij denkt met de nieuwe partijvoorzitter Zoetelief “een stabiele toekomst” tegemoet te gaan. “Met ruimte voor discussie met alle leden,” zegt deze erbij. De huidige 50Plus-fractie in de Tweede Kamer bestaat uit vier leden: naast Henk Krol is dat oud-televisiepresentator Léonie Sazias, oud-CDA’er en voormalig minister van Financiën Martin van Rooijen en oud-FNV’er Corrie van Brenk. Een kwartet aansprekende 50-Plussers, die allen een zekere bekendheid hebben verworven met eerdere carrières en die hard aan de weg timmeren.

© ANP

 Henk Krol en Jan Nagel.

Wie is the godfather van 50Plus?

Hij treedt in de zomer van 2017 af als voorzitter van 50Plus, ‘veelpartijenoprichter’ Jan Nagel (1939). RaspoetinRaspoetin is een verwijzing naar Grigori Raspoetin (1869-1916), een mysterieuze man met een lange baard en felle ogen. Hij was de omstreden gebedsgenezer in dienst van tsaar Nicolaas II van Rusland. Hij begon zich te mengen in staatsaangelegenheden en werd als bedreigend gezien door zijn grote invloed op de tsaar en diens familie. Iemand wordt ‘een Raspoetin’ genoemd als hij op een ondoorzichtige manier achter de schermen veel macht heeft, en daardoor wantrouwen oproept. wordt hij wel genoemd, en een politiek ondernemer. Hij heeft het talent om aan te voelen wat er speelt in de samenleving, en om dat om te zetten in politieke actie. Zo voelt hij in de jaren negentig aan dat de tijd voor de ‘Leefbaren’ is gekomen en richt hij Leefbaar Hilversum op. Hij haalt Pim Fortuyn later bij Leefbaar Nederland, en staat aan de wieg van verschillende politieke partijen. Een daarvan is dus 50Plus, omdat hij de senioren een vergeten belangengroep vindt in de Nederlandse politiek.

Jan Nagel zwaait af als partijvoorzitter van 50Plus. Hij blijft nog twee jaar senator, maar het einde van zijn lange politieke carrière lijkt in zicht.

Van oorsprong is Nagel een PvdA’er, eentje die houdt van provoceren. Ook bij de socialisten schudt hij in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de politiek op: hij start met mede-PvdA’ers de vernieuwingsbeweging Nieuw Links. “Ik heb na mijn jarenlange lidmaatschap van de PvdA meerdere andere partijen opgericht, maar ik ben zelf nooit veranderd,” zegt zegt Nagel in Het Parool. “Mijn idealen zijn altijd dezelfde gebleven: meer directe democratie, verkleining van de inkomensverschillen. En iedereen moet kunnen studeren zonder een enorme schuld op te bouwen.”

Volgens Henk Krol maakt zijn partij over allerlei onderwerpen een afgewogen standpunt.

Waarom is 50Plus en cijfers geen gelukkige combinatie?

Henk Krol en cijfers, dat is geen gelukkige combinatie. De huidige fractievoorzitter en lijsttrekker wordt bij de laatste verkiezingen mikpunt van veel herhaalde fragmenten waarin hij berekeningen over de kosten van de AOW verkeerd uitlegt. En bovendien ook de afkortingen ‘WAO’ (Wet op de Arbeidsongeschiktheid) en ‘AOW’ (Algemene Ouderdoms Wet) door elkaar haalt tijdens een interview - twee totaal verschillende wetten. Hij wijt het later aan vermoeidheid en een ziekenhuisbezoek, waardoor hij minder scherp zou zijn.

Groeit de AOW nou wel of niet mee met de welvaart?

Ook doemen er schandalen op uit Krols tijd als hoofdredacteur van de Gay Krant. Hij zou twee ton subsidie bestemd voor homo-emancipatie overgemaakt hebben aan zijn eigen Stichting Vrienden van de Gaykrant, en hij zou gelogen hebben over oplagecijfers. Ook blijkt dat hij als werkgever voor zijn personeel van de Gay Krant jarenlang geen pensioenpremies heeft betaald. In zekere zin ironisch, want een belangrijk standpunt van 50Plus is dat ouderen recht hebben op een hoger pensioen en dat de pensioenen geïndexeerd moeten worden. In een hoger beroep wordt hij vrijgesproken van subsidiefraude.

Zakelijk heeft Krol niet alles op orde.

Krol slaat terug en verdedigt zijn eerdere keuzes en gemaakte fouten:

Bij PowNed vertelt Henk Krol over integriteit: zijn eigen integriteit en die van zijn collega-Kamerleden.

"Ik speel geen politieke spelletjes."

Henk Krol

Wat is de ideologie van 50Plus?

Ze zijn heus niet tegen jongeren, verzekeren de 50Plussers keer op keer. Maar hun core business is nu eenmaal de wat oudere medemens. Op de partij valt geen ideologisch etiket te plakken: ze willen een brede volkspartij zijn die met alle generaties wil werken aan vernieuwing en verbetering van de maatschappij. De emancipatie van ouderen staat voorop: zij verdienen als verantwoordelijke, zelfbewuste individuen een volwaardige plaats in de samenleving. Dit betekent dat zij recht hebben op wonen, inkomen, werk, veiligheid, zorg en onderwijs. Uitgangspunten van 50Plus zijn: individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat 50Plus vindt dat ‘Europa’ zich niet met het Nederlandse pensioenstelsel moet bemoeien, dat zij pleiten voor meer wijkagenten in de wijk, “zodat u zich weer veilig voelt,” en het AOW-standpunt natuurlijk: hogere pensioenen en “AOW op je 65e verjaardag, en geen dag later!” Het lijflied van 50Plus? “Blijf van mijn poen af,” vertolkt door Ben Cramer.

© ANP

Henk Krol loopt mee met een protest van vakbondsleden. Zij vragen aandacht voor een goed pensioen voor alle generaties.

In het kort:

  • 50Plus komt op voor de belangen van ouderen, omdat zij de afgelopen jaren achtergesteld zouden zijn. 50Plus heeft momenteel vier zetels in de Tweede Kamer.

  • De partij is opgericht door Jan Nagel, een ‘veelpartijenoprichter’ die goed aanvoelt wat er speelt in de samenleving en dat weet om te zetten in politieke actie.

  • Fractievoorzitter Henk Krol komt meerdere malen in opspraak, onder andere vanwege het misbruiken van subsidiegeld.

Deel dit venster

collection

Politieke partijen

Dit venster maakt deel uit van een serie over de politieke partijen van Nederland. Lees en kijk alles over de geschiedenis, de standpunten en de kopstukken van alle partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn.