Wanneer is iemand introvert?

8 minuten leestijd

© Pexels

Wanneer is iemand introvert?

Brein

Je leest nu

Wanneer is iemand introvert?

  • Deel op

  • Gekopieerd
 • 37
 • 18506
Bekijk de collectie Lichaam en geest21 verhalen

Rustiger dan de rest, niet dol op smalltalk en eerder naar binnen dan naar buiten gericht; dat is de introvert. Een derde tot de helft van de wereld is introvert. Toch is extraversie de norm. Wat betekent het om introvert te zijn? En kun je extravert worden?

Samengesteld door Maartje Groenen

Wat is introversie?

Introverte mensen zijn mensen die een voorkeur hebben voor een rustig omgeving met weinig prikkels. In een drukke sociale situatie raakt een introvert snel overprikkeld.  Een introvert krijgt energie van alleen zijn of met een gesprek met een kleine groep mensen. Een extravert laadt zich juist op door onder de mensen te zijn. Kortom: een introvert geeft energie en een extravert krijgt energie van veel sociaal contact. Hieronder zie je waaraan je introversie kunt herkennen. 

Deel alinea

Liesbeth Smit schreef onlangs het boek Ik moet nog even kijken of ik kan, waarin ze op een luchtige manier naar introversie kijkt. Wat is introversie precies en hoe staat het in verhouding tot andere persoonlijkheidstypes?

Liesbeth Smit, schrijfster van 'Ik moet nog even kijken of ik kan' vertelt over haar ervaring als introvert. De hele uitzending zien? Kijk op NPO Start.

Is introversie een (psychische) aandoening?

Volgens gedragswetenschapper Trudy Dehue is lang getwijfeld of introversie moest worden opgenomen in het DSMDSM is het handboek voor de psychiatrie. In het diagnostische en statistische handboek staan alle aandoeningen die wereldwijd erkend zijn als een psychische stoornis. Het systeem is in de jaren zestig in het leven geroepen om de onduidelijkheid over behandelingen de wereld uit te helpen. . Introversie zou dan betekenen: er niet bij willen horen, angstig en ongelukkig zijn. Maar je kunt introversie ook heel anders definiëren, namelijk als meer op jezelf zijn en veel en diep nadenken. Daarom is het uiteindelijk niet opgenomen als ziekte.

Volgens Susan CainSusan Cain is schrijfster en advocaat. Ze schreef het boek Quiet: the power of introverts in a world that can’t stop talking en is bekend van haar TED Talk over de kracht van de introverte mens. is het allereerste wat een introvert moet weten, dat er niks mis met hem of haar is. Introversie is geen ziekte en ook geen psychologische aandoening. Ze is The Quiet Revolution gestart om zo de positieve kant van een introvert te belichten en wil een duidelijke verandering zien. “Een introvert die leeft volgens het ideaal van een extravert is als een vrouw in een mannenwereld”, schrijft ze, “Dat kan zo niet langer.”

Bekende introverten:

Deel alinea

Welke andere persoonlijkheidstypes zijn er?

Naast introverten zijn er ook andere persoonlijkheidstypes en de verdeling van persoonlijkheden bestaat al lange tijd. Een van de eerste onderzoeken waarin de types terugkomen is de temperamentenleer van Hippocrates, later verder ontwikkeld door de Grieks/Romeinse arts Claudius GalenusDe Grieks/Romeinse arts Claudius Galenus (Pergamum 129 tot 199 N.Chr.) is een belangrijk man in de westerse geneeskunde. Hij gelooft dat je, met de theorie van Hippocrates, ziektes kan aantonen. Ook persoonlijkheidsstoornissen vallen hier volgens hem onder. . Volgens Hippocrates is het menselijk lichaam gekenmerkt met vier lichaamssappen: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal. Deze sappen relateert hij aan vier persoonlijkheden: het sanguinische typeEen vurig en energiek persoon, over het algemeen optimistisch, vrolijk en vol zelfvertrouwen. , het cholerische typeEen driftig persoon, over het algemeen ambitieus, rusteloos, extravert en resultaatgericht. , het melancholische typeEen verdrietig persoon, over het algemeen serieus, voorzichtig, introvert en zorgvuldig. en het flegmatische typeEen rustig en kalm persoon, over het algemeen rationeel, aandachtig en ontspannen. . In het ene type is meer sap aanwezig dan in het andere type. Introvert en extravert vallen hier ook onder, maar worden nog niet uitgelicht tot heel veel later door Carl Gustav Jung.

"Niemand is helemaal introvert of helemaal extravert. Zo iemand hoort thuis in een gesticht. "

Carl Gustav Jung

Jung is de eerste die de termen introvert en extravert populariseert. In zijn boek Psychologische typen beschrijft hij vier basispersoonlijkheden die we nu nog gebruiken in de Myers-Briggs test. Hierin heb je het denktype, het gevoelstype, het gewaarwordingstype en het intuïtieve type. Introverten en extraverten vallen binnen deze types. De uitgebreide test schetst een beeld van jouw persoonlijkheid.

Een kort videoportret van psycholoog Carl Jung. 

Naast de introvert zijn de extravert en de ambivert de bekendste benamingen voor twee persoonlijkheidstypen. 

De extravert

Extraverte mensen krijgen energie van sociale prikkels. Dat uit zich door een blik gericht op de buitenwereld. Grote groepen, luide bijeenkomsten en avontuurlijke vakanties: een extravert wil graag gezien worden.

 

De ambivert

Ambiverte mensen zijn mensen die tussen het extraverte en introverte in zitten en daar de perfecte balans in vinden. Deze term wordt niet in de psychologie gebruikt, omdat het niet informatief genoeg is. Het hangt tussen twee begrippen in en het moeilijk te meten.

Audiofragment

Ambivert: de onzichtbare persoonlijkheid
Open Huis - 06 feb 2018

Liesbeth Smit gaat verder in op het begrip ambivert. Hebben ambiverten the best of both worlds? 

Niemand is namelijk helemaal introvert of extravert. Volgens Boele de Raad, persoonlijkheidspsycholoog en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen, ligt het veel genuanceerder. Hij schreef het boek De Big 5 persoonlijkheidsfactoren, over vijf verschillende eigenschappen van onze persoonlijkheid. Hier gaat het om extraversie (en introversie), vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en intellectuele autonomieIn het geval van de Big 5 gaat intellectuele autonomie over de intellectuele en creatieve aspecten van een persoon. In hoeverre kan iemand uit zichzelf goede oplossingen bedenken en aandragen om een probleem op te lossen? . Een persoonlijkheid is een combinatie van deze factoren. “Als iemand introvert is in combinatie met vriendelijk, wordt hij/zij sneller gezien als rustig of bedaard. In combinatie met zorgvuldigheid uit zich dat in serieus.” Ook bij extraverten gelden de combinaties. “Een emotioneel instabiele extravert kan dan heel luid en overdreven zijn.”

Welke misverstanden zijn er over introversie?

Introversie wordt, onterecht, vaak in een adem genoemd met verlegenheid. Verlegenheid heeft te maken met de angst om veroordeeld of beoordeeld te worden. Introversie heeft te maken met stimulans van buitenaf. Introverte mensen zijn niet per definitie verlegen. Ook het feit dat introverten niet sociaal zijn, is niet waar. Introverten kunnen zich juist prima vinden in sociale situaties, zolang ze zich maar kunnen mengen in een diepgaand gesprek.

Marloes Bouwmeester, eigenaar van De Succesvolle Introvert, schrijft over wat het betekent om introvert te zijn en hoe je het beste uit jezelf kan halen. Zij noemt op haar website verschillende misverstanden. Bijvoorbeeld dat introverten niet van praten houden. Vaak zijn introverte mensen juist goede praters. Alleen zijn de koetjes en kalfjes niet aan hen besteed. Ook hebben introverten even de tijd nodig om te reageren.

Deel alinea
"Een introvert is niet beter dan een extravert en een extravert is niet beter dan een introvert."

Volgens Boele de Raad mist er een nuance in onze kijk op de persoonlijkheden. Het is niet zo dat een introvert gevoeliger is dan een extravert of dat een extravert botter is dan een introvert. Dat heeft met andere persoonlijkheidseigenschappen te maken. Mensen zitten veel complexer in elkaar dan dat.

Is de wereld afgestemd op extraverten?

Volgens De Raad hebben extraverte mensen het vaak makkelijker als het gaat om het werken in groepen, het expressieve geweld in onze huidige samenleving en op sociale media. Een introvert heeft het wat lastiger. “Het expressieve geweld is tegen de natuur van een introvert in.” Sociale media hebben wel een voordeel, volgens De Raad. “Introverte mensen willen niet dat anderen meekijken met wat ze aan het doen zijn. Een computerscherm of een WhatsApp-bericht zorgt voor een zekere rust en zo kunnen ze de tijd nemen om een bericht te maken. Een dergelijke ontwikkeling brengt mogelijkheden met zich mee.” De maatschappij heeft zich in een bepaalde richting ontwikkeld waarin extraverten zich sneller op hun gemak voelen dan introverten, maar ook een introvert kan daarin prima uit de voeten.

De hele uitzending zien? Kijk op NPO Start

Deel alinea

Susan Cain benoemt in haar TED Talk een aantal punten waar we volgens haar in onze samenleving aan moeten werken om introverten de ruimte te geven. Allereerst moeten we stoppen met het constant in groepen werken. Vooral in een schoolsetting is het soms beter om niet alles in een groepsopdracht te stoppen, zodat men snel leert zelfstandig te werken.  Ook benadrukt ze dat de beste ideeën vaak ontstaan wanneer we alleen zijn. Monniken en boeddhisten zochten bijvoorbeeld vaak zelf de wildernis op om lessen te overdenken.

Kun je extravert worden?

Het is voor introverte mensen lastig om zich extravert te gedragen. Extraversie kost een introvert veel energie. Helemaal extravert worden is daarom moeilijk te bereiken. Wel kan een introvert oefenen met extraverter gedrag, zoals het mengen in sociale activiteiten of een improvisatieles volgen op een toneelschool.

Een introvert kan zich meer richten op extravert gedrag, maar dat ‘wringt alleen wat’, volgens De Raad. “Het is tegen de natuur van een introvert in om zich extravert te gedragen. Veel introverten hebben zich als kind al extravert moeten gedragen. Kinderen moeten altijd meedoen met spelletjes en activiteiten. Zodra een kind dat niet wil, wordt het een buitenstaander.” Vaak nemen introverte mensen een rol als extravert aan. “Mensen zijn soms net acteurs. We nemen rollen aan die bij een situatie passen. Een introvert kan zich de rol van extravert aanmeten. Om dat iedere dag te doen, is behoorlijk lastig.”

Ook Marloes Bouwmeester denkt dat een introvert niet extravert kan worden. “Introvert en extravert heeft te maken met waar je energie van krijgt. Zo wordt je geboren en het is iets wat je hele leven bij je blijft.”

In het kort

 • Introverte mensen geven energie wanneer ze onder de mensen zijn en hebben daarna tijd voor zichzelf nodig om zich ‘op te laden’.

 • Introversie is geen aandoening of psychische stoornis. Het is een persoonlijkheidstype.

 • Introvert zijn betekent niet dat iemand verlegen of antisociaal is. Introverte mensen zijn juist communicatief sterk doordat ze goed luisteren en nadenken voordat ze iets zeggen.

 • De huidige samenleving is erg expressief naar buiten toe en dat maakt het lastig voor introverten. Maar een ontwikkeling als sociale media brengt wel weer kansen met zich mee.

 • Een introvert kan niet extravert worden, maar zich wel extravert gedragen. Het is wel vermoeiend om dit lang vol te houden, omdat extravert gedrag tegen de natuur van een introvert ingaat.

Deel dit venster