Wat is het kinderpardon?

1 minuten leestijd

© ANP

Wat is het kinderpardon?

Recht

Je leest nu

Wat is het kinderpardon?

    • Deel op

    • Gekopieerd
  • 8
  • 1255

Zevenhonderd kinderen van asielzoekers, die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en eigenlijk geen recht hebben op verblijf in Nederland, krijgen een herbeoordeling. De verwachting is dat 630 van hen mogen blijven. Dit akkoord bereiken de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU op 29 januari over het kinderpardon.

Het kinderpardon is de korte naam voor een regeling uit 2013. Middels dit  generaal pardonEen regeling waarbij asielzoekers alsnog een eerder geweigerde verblijfsvergunning toegekend krijgen.  voor kinderen, krijgen kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en eigenlijk het land uit moeten, een kans om te blijven. Het tweede kabinet Rutte geeft in dat jaar 1540 minderjarigen toestemming te blijven.

Zes jaar later, in 2019, volgt opnieuw een kinderpardon. Volgens de coalitiepartijen van het huidige kabinet Rutte III is dit wel het allerlaatste. Zij trekken in het akkoord namelijk extra geld uit om de asielprocedure sneller te laten verlopen. Hiermee hopen zij nieuwe schrijnende gevallen te voorkomen. Verder krijgt niet langer de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, maar het hoofd van de IND in de toekomst de discretionaire bevoegdheid om de meest schrijnende gevallen eventueel toch toe te laten. Daarnaast daalt de vrijwillige overname van oorlogsvluchtelingen van 750 naar 500.  

Kinderen (jonger dan 19 jaar) die vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland wonen, krijgen een verblijfsvergunning. Er is wel een aantal strenge regels aan verbonden. 

Zo moet onder andere hun asielaanvraag zijn ingediend voordat de kinderen dertien jaar zijn. Daarnaast moet het gezin al die tijd contact hebben onderhouden met de  INDImmigratie- en Naturalisatiedienst. . Ook mag niemand in het gezin in aanraking zijn geweest met de politie. Bovendien moet de familie voldoende hebben meegewerkt aan de terugkeer naar het land van afkomst.

Vind jij dat de regels over het kinderpardon versoepeld moeten worden?

60%
40%

Als een kind op basis van het kinderpardon een verblijfsvergunning krijgt, kunnen de gezinsleden ook een verblijfsvergunning krijgen. Dat komt omdat in internationale verdragen is afgesproken dat iedereen recht heeft op een familieleven. Broers, zussen en ouders van het kind mogen dus ook blijven. Als zij al meerderjarig zijn, kunnen zij alleen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als zij nog bij hun ouders wonen. Bij de herbeoordeling van de huidige groep van 700 kinderen gaat het met ouders en familieleden om ongeveer 1300 mensen.


Buitenlanders die naar Nederland komen mogen niet zomaar blijven en hier een leven opbouwen; dat mag alleen als ze een verblijfsvergunning in hun bezit hebben. Hoe kom je daaraan?

Deel dit venster